Aller au contenu principal

Disclaimer

Votquenne Foundations

1. Gebruik van onze website

Door onze website te gebruiken stem je in met onze algemene voorwaarden. Onze algemene voorwaarden bestaan uit deze disclaimer, onze privacyverklaring en de verkoopsvoorwaarden. Ze gelden zowel voor jou als gebruiker als voor ons, Votquennes Foundations. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door Votquennes Foundations kan geen uitzondering worden gemaakt op deze algemene voorwaarden.

2. Wie is Votquennes Foundations?

Onze webpagina www.votquennesfoundations.be wordt uitgegeven door:

Votquennes Foundations
RUE LATÉRALE, 9  6183 TRAZEGNIES COURCELLES
+32 (0)56 50 55 60
info@votquennefoundations.be
BE 0422 525 466

Neem bij vragen of onduidelijkheden gerust contact op via ons contactformulier

3. Onze Website

Votquennes Foundations doet alles binnen zijn mogelijkheden om een vlotte werking, een veilige surfomgeving en een hoge graad van toegankelijkheid voor zijn website te waarborgen. Toch gebeurt het bezoeken van onze site steeds op eigen risico. We kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks geleden wordt door het gebruik van onze site.

Votquennes Foundations heeft het recht om de toegang tot de site op ieder moment te wijzigen, te onderbreken of te beëindigen zonder voorafgaande waarschuwing.

Op regelmatige tijdstippen wordt de inhoud van de website van Votquennes Foundations bijgewerkt en geactualiseerd. Toch is het altijd mogelijk dat je onvolledige of verouderde informatie terugvindt op onze website. Rechtstreekse of onrechtstreekse schade die hiervan het gevolg is, valt niet onder onze aansprakelijkheid.

Indien onze site content bevat die ingaat tegen de geldende wetgeving, de rechten van anderen schaadt of ongepast is, dan vragen wij dat onze gebruikers dat melden. Zo kunnen we de ongepaste inhoud deels of volledig verwijderen.

Prijzen en productinformatie staan aangeduid onder voorbehoud van fouten eigen aan het systeem: programmeerfouten en typefouten kunnen niet als bindend voor een overeenkomst gezien worden door de gebruiker.

Op deze website staat informatie die kan gedownload worden (teksten, foto’s ,filmpjes, software, enz.) Het downloaden van deze informatie gebeurt steeds op eigen risico. Votquennes Foundations is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of voor het verlies van data door het downloaden van deze informatie.

Niet alleen Votquennes Foundations heeft verantwoordelijkheid over deze website. Ook jij als gebruiker wordt geacht geen gedragingen uit te voeren die nadelig zijn voor de vlotte werking en veilige omgeving van onze site. Daaronder begrijpen we schadelijke programma’s (zoals computervirussen, malware, worms, trojans en dergelijke) en het verdelen van ongevraagde commerciële berichten (zoals junk mail, spamming, spammy content, chain mail en dergelijke) via onze website. Schadeclaims zijn alleen te richten aan de gebruiker die de schade veroorzaakte.

4. Links en verwijzingen naar andere websites

Pagina’s van derden waarnaar gelinkt wordt op de site van Votquennes Foundations, vallen niet onder onze verantwoordelijkheid. Het gaat hier onder meer om hyperlinks, frames, javascripts.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de gelinkte websites, noch met de inhoud die op de websites wordt vermeld. We zijn dan ook niet verantwoordelijk voor enige (gevolg)schade veroorzaakt door die websites.

De algemene voorwaarden van de gelinkte websites kunnen verschillend zijn en niet dezelfde waarborgen bieden.

5. Intellectuele eigendomsrechten

Zowel de inhoud (tekstmateriaal, blogartikels, notities, foto’s, tekeningen, video’s, audiofragmenten, enzovoort) als de technische kant van onze website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Hiervan zijn auteursrecht, softwarerecht en databankenrecht een niet-limitatieve lijst van voorbeelden. Elk geval van schending van onze intellectuele eigendomsrechten zal worden vervolgd.

6. Verwerking en bescherming van persoonsgegevens

Om uw vragen en/of bestellingen te kunnen opvolgen, moet Votquennes Foundations een aantal persoonsgegevens onvermijdelijk opvragen. Zonder het opgeven van jouw persoonsgegevens kunnen we jammer genoeg geen gevolg geven aan uw vraag.

Votquennes Foundations verwerkt jouw persoonsgegevens volgens de bepalingen in ons privacy statement.

7. Algemene bepalingen

Onze website kan op ieder willekeurig moment aangepast worden, uitgebreid worden, of stopgezet worden. Hiervoor kan geen tegemoetkoming geëist worden van de bezoeker.

Onze algemene voorwaarden hangen volledig samen met de bepalingen in de Belgische Wetgeving. Onenigheden worden voorgelegd aan de hiertoe bevoegde rechtbank.

RECEVEZ GRATUITEMENT VOTRE OFFRE SUR MESURE

Votquenne Foundations vous propose sans engagement une offre sur mesure. Vous pouvez joindre différents documents à votre demande, qui permettront de la clarifier.

L'envoi de ces documents n'est pas obligatoire et vous pouvez les envoyer à part et/ou partiellement remplis. Cependant, plus nous aurons d'informations, plus notre offre répondra précisément à vos souhaits spécifiques.

Demandez votre offre